Bilgi ve Rezervasyon
+90 242 524 52 47
Online Rezervasyon

Mİ-SA GROUP İNŞAAT EMLAK TURİZM KUYUMCULUK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Mİ-SA”)
KONAKLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Mi-Sa Group İnşaat Emlak Turizm Kuyumculuk Ve Ticaret Limited Şirketi (“Mi-Sa”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Kişisel verileriniz,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve bu sebeplerden herhangi birinin yokluğu durumda KVKK’nın 5 (1) maddesinde belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebepleri dâhilinde işlenir.

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak acenteler ya da operatörler aracılığıyla, bize e-postayla ya da elden teslim etmiş olduğunuz order form, register card (konaklama belgesi) türünde formlarla işlenir.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (1) ve 8 (2) (a) maddeleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortaklarımıza aktarılır:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi Önbüro Müdürlüğü’nden teslim alacağınız İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer usullere uygun olarak KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Kızlar Pınarı Mahallesi, 1515.Sk.,07460 Alanya/Antalya adresindeki Genel Merkez’e bizzat gelerek,
 • mi-sagroup@hs05.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@modernsaraylar.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

İlgili kişi başvuru formu